miércoles, 8 de octubre de 2014

RAMS DE VIDRE, II TROBADA INTERNACIONAL DE PERFORMANCE A L'ESPAI D'ART CONTEMPORANI DE CASTELLÓ, EACC

 

RAMS DE VIDRE, II TROBADA INTERNACIONAL DE PERFORMANCE   

A L'ESPAI D'ART CONTEMPORANI DE CASTELLÓ,  EACC

Johhanes Deimling, Denys Blacker, Joana Mollà, Isabel G. Mondragón

Curador: Bartolomé Ferrando

29 de novembre 2013


ACCIÓ, CADIRA
Cadira és una acció sonora amb elements mínims, una investigació sobre les
 característiques sonores i físiques d'ambdós elements (el propi cos i la cadira) que es 
relacionen mitjançant el joc, l'atzar i l'equilibri.

CLICK FOR SOUND / ENLLAÇ SO


El so correspon una composició creada a partir de la primera vegada que es va presentar l'acció a la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València,  2012.  PROXIMAMENT ENLLAÇ DEL VIDEO
Fotografies: Denys Blacker


Programació del EACC, Espai d'Art Contemponani de Castelló:
http://www.eacc.es/es/espai-sonor/rams-de-vidre-ii-trobada-internacional-de-performance/

Article RAMS DE VIDRE: Fragmentos de tiempo entrelazados, REVISTA MAKMA
http://www.makma.net/tag/isabel-g-mondragon/


JOHANNES DEIMLING
http://www.bbbjohannesdeimling.de/

DENYS BLACKER
http://www.liveartarchive.eu/cat/archive/artist/denys-blacker